1

 

บ้านไร่ไทรงาม ตั้งอยู่ที่ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา
และป่าไผ่ที่ยังอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำภาชีไหลผ่านตลอด
ทั้งปี และ อยู่ห่างจากชายแดนพม่าเพียง แค่ 14 กม.
บริเวณบ้านไร่ไทรงามอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 200 เมตร ดังนั้นในช่วงหน้าหนาวอากาศจะเย็นสบายถึงหนาว อุณหภูมิ จะอยู่ประมาณ 13 ถึง16 องศาเซลเซียส
การมาที่ บ้านไร่ไทรงาม ขับรถประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง
โดยใช้เส้นทางผ่านนครปฐม มุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี
อำเภอสวนผึ้ง พอเข้าเขตอำเภอสวนผึ้ง ทางบ้านไร่
จะตั้งป้ายบอกทางเป็นระยะๆไว้ตามข้างทางตลอด
บ้านไร่ไทรงามแห่งนี้มุ่งเน้น การท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ โดยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติที่ล้อมรอบ และพร้อมกันนี้ยัง ได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม ที่ทางบ้านไร่ฯ จัดเตรียมไว้ให้ เช่นการเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ, การวาดภาพวิวป่าเขา,
การปลูกป่านอกจากนี้นักท่องเที่ยวยัง
ได้พบกับความสนุกสนานและท้าทายกับการล่องแก่ง
ไปตามลำน้ำภาชี ซึ่งจะได้ชมธรรมชาติสองข้างแม่น้ำ
และสัมผัสกับบรรยากาศ ที่จะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว
นอกจากที่บ้านไร่ไทรงามแห่งนี้

 

ชมวีดีโอ

สนใจพักที่บ้านไร่ไทรงาม และล่องแก่งห่วงยางลุงเติม กรุณาติดต่อ
และสอบถามได้ที่ คุณทองเติม ทุรันตะวิริยะ
เบอร์โทร 081-995-4429 และ 081-383-0864

 

 

จุดประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
    (Ecological Tourism) หรือ (Ecotourism)
1. เน้นการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์กลับคืนสู่ธรรมชาติ
    และการอนุรักษ์ธรรมชาติ
2. พัฒนาจิตสำนึก ความรับผิดขอบของมนุษย์
    และมาตราฐานสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. เน้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสหรือ
    มีประสบการณ์การเรียนรู้กับ สภาพแวดล้อมโดยตรง
    เช่น การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ แบบเข้าใจ
    ชีวิตสัตว์ป่า เป็นต้น
4. เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายและ
    ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสีย และ ความเสื่อมโทรม
    ต่อธรรมชาติ หรือ อีกนัยหนึ่งก็ คือการท่องเที่ยว
    ทางธรรมชาติที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
    และสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงแหล่งประวัติศาสตร์
    โบราณคดี และ วัฒนธรรมที่ปรากฎในพื้นที่

 

 
 

 

 

baanrai sign

1

1